Comisia metodica invatamant primar Scoala Radovanu

1 aprilie 2011
1. Prezentare material filmat lectie clasa a II a B - Anisoara Noata (materialul fimalt la pagina proiectului despre integrarea activitatilor practice in lectie)
2. Prezentare rezultate chestionar pentru analiza impactului activitatilor comisiei metodice asupra activitatii desfasurate la clasa si stabilirea corectiilor necesare pentru semestrul II
3. Prezentarea rezultatelor la concursul Euroscolarul si impactul acestuia in randul elevilor


17 martie 2011
1. Organizare si desfasurare concurs Micul Matematician

8 martie 2011
Programe artistice 8 Martie 2011
Mihaela Draghici
Marian Cirlig - Serbare 8 Martie 2011


23 februarie 2011
1. Olimpiada la matematica
2. Corectare lucrari si afisare rezultate17 februarie 2011
1. Olimpiada la limba si literatura romana
2. Corectarea lucrarilor si afisare rezultate14 februarie 2011
1.Oragnizare olimpiade scolare la limba si literatura romana si matematica – Noata Anisoara
2.Redactarea subiectelor pentru olimpiada matematica si limba romana
3.Prezentarea site-ului comisiei metodice invatamant primar si de soft didactic online
4.Prezentare activitate filmata (P) la stiinte – Ionita Alexandra
5.Prezentare activitate filmata (P) – Serban Anisoara – restanta din noiembrie 2010
6. Stabilirea cadrului didactic ce va sustine activitatea demonstrativa pe semestrul II
7. Realizarea autoevaluarilor pentru activitatea desfasurata la comisia metodica
8. Prezentarea referatului "Experimentul - activitate de baza in orele de cunoasterea mediului si stiinte"- Anisoara NoataIanuarie 2011
14 ianuarie 2011 Concursul "Eminescu - legenda sufletului romanesc"
Grup tinta - elevii claselor a IV a invatator Anisoara Serban si Ioana Chelaru
Organizare - Adina Roscovaru


Ianuarie 2011
Activitate demonstrativa
Fotografii de la lectia deschisa din data de 11 ianuarie 2011
Lectia a fost realizata folosind Instruirea asistat de calculator.


Adresa site creat pentru lectie si unitatea de invatare www.marian.cirlig.lx.ro
Decembrie
Referat tematic
Modalitati de integrare a activitatilor practice in
lectiile de istorie
–prezentare ppt
Exemple momente lectii AEL - Ioana Chelaru
“Recompensa si pedeapsa” (P)
-prezentare ppt pentru sedintele cu parintii - Ionita Alexandra
Dezbatere - Activitate filmata stiinte - Ionita AlexandraNoiembrie
Masa rotunda - Analiza critica a programei scolare la istorie – clasa a IV a - Serban Anisoara
Chestionare - Elaborarea, aplicarea, prelucrarea si prezentarea rez chestionar aplicat c.d. (P) - Roscovaru Adina
Recenzie - Recenzie articole de specialitate despre integrarea activitatilor practice in lectie (P) - Draghici Mihaela
Dezbatere - Prezentare activitate filmata (P) - Serban Anisoara
Chestionare - Aplicarea chestionarului parintilor, centralizare si interpretare (P) - toate cadrele didactice
Dezbatere - Activitate filmata -Serban Anisoara

Octombrie
Activitate interactiva
Realizarea proiectului despre integrarea in lectie a activitatilor practice si a pliantului de prezentare (P) - coordonare Marian Cirlig
Sedinte cu parintii - Prezentarea ROI parintilor - fiecare cadru didactic
Activitate interactiva -Elaborarea unui chestionar privind relatia scoala-parinti - Chelaru Ioana

Dezbatere
Analiza planului cadru pentru fiecare clasa si justificarea alegerii schemelor orare
Analiza programelor scolare pentru fiecare disciplina de invatamant si fiecare clasa
Analiza de continut a unor modele de planificari si proiectari a unitatii de invatare la diferite discipline de invatamant
Prezentarea planificarilor pentru avizare


Septembrie
Activitate interactiva

Realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor specifice si a programului de activitati
Stabilirea sarcinilor membrilor com, metodice
Realizarea propunerilor pentru oferta educationala s scolii
Sedinta cu parintii

Realizarea pliantului de prezentare a proiectului “Parteneriatul in educatie scoala-familie” (P)Site creat de Marian Cirlig la 25 noiembrie 2010 *Ultima editare - la 11 aprilie 2011